oryor.com เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบเลข อย.

oryor.com เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบเลข อย.

พบกันอีกครั้งกับ intrendมาใหม่ สำหรับ อย. จะย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) หากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและยา มีเครื่องหมาย อย. ติดไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือที่บรรจุภัณฑ์แบบเห็นได้อย่างชัดเจน ยังจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เราทราบได้ว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ อย. หรือ https://oryor.com คุณยังสามารถเข้ามาตรวจสอบเลข อย.ของผลิตภัณฑ์ที่สนใจจะซื้อไปใช้ได้อีกด้วย เหตุผลที่ควรตรวจก็เพราะว่าปัจจุบันมีผู้ผลิตอาหารและยา รวมไปถึงเครื่องสำอาง ได้มีการใช้เลข อย.แอบอ้าง หรือเป็นเลขที่ปลอมขึ้นมา ทำให้การตรวจสอบก่อนจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค ส่วนขั้นตอนในการตรวจสอบเลขนั้น คุณสามารถทำได้ดังนี้