ขั้นตอนการใช้งาน Shutterstock เว็บไซต์สต็อกภาพ

ขั้นตอนการใช้งาน Shutterstock เว็บไซต์สต็อกภาพ

พบกันอีกครั้งกับ intrendมาใหม่ สำหรับ Shutterstock (www.shutterstock.com) จัดเป็น เว็บไซต์สต็อกภาพ ชื่อดังที่รู้จักกันทั่วโลก ภายในเว็บไซต์อัดแน่นไปด้วยภาพถ่ายที่มีคุณภาพดี และมีให้เลือกได้มากกว่า 400 ล้านภาพ สำหรับขั้นตอนในการใช้งานหลักจะมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี วิธีแรกคือเลือกเนื้อหาหรือภาพก่อน จากนั้นเลือกตัวเลือกการซื้อ หรืออีกวิธีคือเลือกตัวเลือกการซื้อก่อนแล้วค่อยค้นหาเนื้อหา แต่จากประสบการณ์พบว่าวิธีที่สองจะดีกว่า เพราะช่วยให้เราสามารถทราบได้ชัดเจนถึงปริมาณเนื้อหาหรือภาพที่ต้องการ และจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ สำหรับขั้นตอนหลักๆในการใช้งานเว็บไซต์ Shutterstock จะพอสรุปได้ดังนี้