เว็บไซต์ Airbnb ค้นหาที่พักโฮมสเตย์จากทุกมุมทั่วโลก

เว็บไซต์ Airbnb ค้นหาที่พักโฮมสเตย์จากทุกมุมทั่วโลก

พบกันอีกครั้งกับ intrendมาใหม่ เว็บไซต์ Airbnb (www.airbnb.com) เป็นเว็บไซต์สัญชาติอเมริกันที่ตั้งอยู่ในซานพรานซิสโก ต่อตั้งขึ้นโดยบริษัท Airbnb, Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดย Chesky, Nathan Blecharczyk และ Joe Gebbia สำหรับชื่อ Airbnb ย่อมาจากชื่อเดิมที่มีชื่อว่า AirBedandBreakfast.com ดำเนินธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับที่พัก โฮมเสตย์ โดยทางเว็บไซต์จะเป็นเหมือนตัวกลางในการจัดหาที่พักและรับจองที่พักให้กับผู้สนใจ เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับที่พัก แต่ก็ยังเป็นเว็บไซต์ต้นๆ สำหรับการค้นหาที่พักจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยที่นี่จะมีแหล่งที่พักมากกว่า 1 แสนรายการ ใน 192 เมืองจากทั่วโลก

<< อ่ า น ต่ อ >>

  • Intrend มาใหม่่
  • Must Have ของต้องมี
  • Promotions โปรดีๆ